Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Kiviteli munkák - Hullámtéri oldal

2014.04.03.
NyomtatásKeresésVissza
A kedvező időjárási és vízállási viszonyoknak köszönhetően jelentős előrehaladást ért el a kivitelező a hullámtéri rész tekintetében.


Folytatódtak a feltöltődött hullámtéri duna-ágak kotrási munkái és elkezdődtek a vízvisszatartást szolgáló kőművek, vízszintszabályzó műtárgyak és átjárást biztosító hidak kivitelezési munkái.
 
Kotrási munkák:
 
- A 129 méter hosszú 2 méter fenékszélességű Béka-éri tápcsatorna kialakítása során közel 2700m³ földanyagot kotort ki a kivitelező. A tápcsatorna a Béka-éri szivornya vízellátását fogja biztosítani.
- A Hosszúkői-Pulai ág kotrása során több mint 16000 m³ anyag került eltávolításra. A Patkányosi ágrendszerben található Duna-ág kotrása mintegy 1900 méter hosszban 6-8 méteres fenékszélességgel valósult meg.
- A Malomercsédi ág kotrása során 600 méter hosszban kellett kialakítani a 6 méter fenékszélességű vízszállító mederszakaszt. A kotrás során 5400 m³ anyag került eltávolításra.
- A Pulai ág kotrását 730 méter hosszban 6 méter fenékszelességgel végezte el a kivitelező. A kikotort mintegy 2800 m³ szemcsés anyag a közeli Bagaméri torkolati fenékküszöb építése során kerül beépítésre.
- A Matláki ág kotrására, amely a Nagybajcsi szivornya vízellátását fogja biztosítani a Duna-ág teljes hosszán (mintegy 1150 méteren) volt szükség. A vízszállító meder 2 méter fenékszélességgel került kialakításra.
- Elkezdődtek a hullámtéri egyéb vizes élőhelyek vízellátását biztosító kisebb vízszállító ágak kotrási munkái. Beavatkozással érintett a Kisszigeti összekötő, Hosszútói vizes élőhely és a Nagy Patkószigeti vizes élőhely.
 
A fenti kotrási munkákon kívül befejeződött a Bagaméri-ág kotrása, így az eddig kikotort kavics mennyisége 150.000 m³, amely az új műtárgyaknál került beépítésre, valamint folytatódott Ásványráró térségében az árvízi biztonság növelését szolgáló Duna töltés mentett oldali kazettáinak feltöltése.
 
Vízszintszabályzó műtárgyak:
 
- Hamarosan befejeződik a Bagaméri ág 8+122 szelvényében lévő Árvai zárás átépítése. Az átépítésre a Bagaméri, illetve a Patkányosi ágrendszer vízpótlásának biztosítása érdekében van szükség. A meglévő kőgát mintegy 45 méter hosszban került megbontásra, ahol egy új hat nyílásos vasbeton vízszintszabályzó műtárgy épül. Jelenleg a műtárgyon való közlekedést segítő SBG hídelemek behelyezése, illetve a műtárgy környezetének terméskővel történő burkolása zajlik.
 
Kőművek:
 
- A Bagaméri ág 5+788 szelvényében lévő Tilosi és a 6+629 szelvényben lévő Aprókövesi zárás építése befejeződött. A két zárás építés során mintegy 11000 m³ vízépítési terméskő és mintegy 10500 m³ szemcsés anyag került beépítésre, valamint egy-egy fekvő vízmérce került elhelyezésre.
- Elkészült a Kalacsi-ág vízellátását biztosító Kalacsi vízkivételi kőküszöb. A kőmű építésé során 105 m³ földanyagot és 149 m³ vízépítési terméskövet használt fel a kivitelező.
- A Hosszúkői-Pulai ág 2+857 szelvényében épült Patkányosi fenékküszöb feladata, hogy vízvisszaduzzasztó hatásának köszönhetően ökológiai szempontból értékes élőhelyeknek biztosítson vízpótlást. Az építés során 224 m³ szemcsésanyag és mintegy 750 m³ vízépítési terméskő került beépítésre.  
- A Patkányosi ágrendszer legalsó műtárgya a Pulai torkolati fenékküszöb. Az elkészült kőmű feladata, hogy vizet tereljen a Matláki ág felé, illetve hogy visszavezesse Dunába a Patkányosi és Bagaméri ágrendszereken vízpótlása során jelentkező többletvizeket. A Duna és fenékküszöb között az ökológiai átjárhatóság érdekében hallépcső épült. Az építés során felhasznált anyagmennyiségek: 220 m³ szemcsésanyag és mintegy 820 m³ vízépítési terméskő.
- Elkezdődtek a Bagaméri torkolati fenékküszöb, valamit a Pulai kiágazás és a Hosszúkői kiágazás építési munkái. A Bagaméri torkolati fenékküszöb a projekt egyik legnagyobb vízépítési terméskőből épülő létesítménye.
 
Hidak:
 
- A Patkányosi ágrendszerben lévő duna-ágak átjárhatóságát biztosító hidak és átereszek közül három (a Mázsaházi átjáró, Patkányosi tápcsatorna átjáró és a Hosszúkői átjáró) épül át a Szigetköz projekt keretében.
A hidak átépítésére vízszállító képességük javítása érdekében van szükség. A kivitelező mind a három műtárgy esetében elvégezte az alapozó és szerkezetépítési munkákat már csak az átjárást biztosító SBG hídelemek behelyezése és a mederkövezési munkák vannak hátra.
 
A fenti munkákon kívül még el nem kezdett munkák: az Ásványi ágrendszerben tervezett beavatkozások, valamint az Ásványi torkolati fenékküszöb építése.