Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Sajtóközlemény

2010.10.20.
KeresésVissza
Folynak a „Szigetköz mentett oldal és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” /KEOP-7.2.2.1-2008 – 0001/ tárgyú projekt komplex vízvédelmi beruházás előkészítő munkái. A projekt kedvezményezettje, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008-ban nyert 359 millió Ft támogatást a projekt előkészítésére az ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében. Megtörtént a tulajdonviszonyok feltárása, ugyanis a tervezett beavatkozások a feltételek szerint csak állami tulajdonú, az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanokon valósíthatóak meg.


A projekt Szigetközben nagyobb térséget érint. A műszaki tervek szerint több hullámtéri ágon, valamint a mentett oldalon 120 km csatorna hosszon történik majd beavatkozás és 90 új műtárgy is épül. A jelenlegi csatornák által igénybe vett terület egyes esetekben bővül. A beruházás keretében új csatorna szakaszok is épülnek, s mindez több száz helyrajzi számot érint. A tervezett beavatkozások a feltételek szerint csak állami tulajdonú, az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanokon valósíthatóak meg. A csatornák és ágak azonban vegyes tulajdonúak: állami, társulati, önkormányzati, magán tulajdonban vannak, a medrek részben vízügyi, részben társulati kezelésűek. Ebből kifolyólag az Igazgatóságnak meg kell szereznie a vagyonkezelői jogot, illetve meg kell vásárolnia az érintett területeket. Ennek forrása azonban csak a második fordulóra (kivitelezésre) benyújtott pályázat elfogadása után áll majd rendelkezésre.

Az előkészítés keretében ennek érdekében már feltárták a tulajdonviszonyokat és a tervezéssel párhuzamosan ingatlan igénybevételi tervek készültek a szükséges ingatlan megosztási vázrajzokkal, értékbecsléssel. Megtörtént, illetve részben még folyamatban van a földhivatali, építéshatósági záradékolás. Azokban az esetekben, amikor az ingatlan művelési ága is megváltozik, annak engedélyezése is folyik.

A tervezett beavatkozás több száz ingatlant érint. Ilyen nagyszámú ingatlan esetében kevés az esélye annak, hogy minden ingatlantulajdonossal sikerül megegyezni az adás-vételben, ezért az érvényes jogszabályok értelmében kisajátításra is sor kerül majd. Az így megvalósuló létesítményekkel biztosítható lesz a kitűzött célok elérése, a vízhiány megszűnése, az ökológiai állapotok javulása.