Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Sajtóközlemény

2010.05.26.
KeresésVissza
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG) 359 millió Ft támogatást nyert az ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a „Szigetköz mentett oldal és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” /KEOP-7.2.2.1-2008 – 0001/ tárgyú projekt komplex vízvédelmi beruházás előkészítő munkáira. A tervezési szakasz 2009 augusztusa óta folyik. A projekt elérendő céljai érdekében kidolgozott több műszaki tervezet közül kiválasztásra került a megvalósítandó megoldás, melynek elkészült a pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése, ami a továbbtervezés irányát adja meg.


A pályázat benyújtását megelőzően az ÉDUKÖVIZIG készített egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, mely az akkor rendelkezésre álló adatok alapján feltárta a térségben jelentkező, a vízhiányból fakadó kedvezőtlen folyamatok megállításának lehetséges módjait, a vízrendszerek biztonságos vízpótlását biztosító lehetőségeket. A feltárás során az Igazgatóság két változat kidolgozását javasolta, melyeket a tervező az előkészítő szakasz során elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányban elemzett.

A megvalósítandó változat több szempontú értékelés és költséghatékonysági elemzés segítségével került kiválasztásra. A komplex vízvédelmi, műszaki, jogi, intézményi, költség-hatékonysági szempontból legkedvezőbb megoldás kiválasztásánál a lehetséges kockázatok elemzését is elvégezték.

Az elemzés alapján legkedvezőbb változat szerint  megvalósul a hullámtérben a Bagaméri ágrendszer vízpótlása a főmeder és az Ásványi ágrendszer alsó része felől, valamint a Patkányosi ágrendszer vízpótlása. A hullámtérből a mentett oldal irányába 3 ponton (Ásványráró, Patkányos, Nagybajcs térségében) vezetik majd át a vizet. A mentett oldalon az Alsó-Szigetközben a mederhálózat fontosabb szakaszainak rekonstrukciója történik, vízszintszabályozást, vízpótlást biztosító műtárgyak épülnek, ezáltal értékes ágak és nedves rétek jutnak vízhez. Kékfolyosó-hálózat jön létre a vízi élőlények vándorlásának biztosítására.