Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

A munkálatok jelenlegi állása

2013.09.09.
NyomtatásKeresésVissza
Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt állása 2013. szeptember 6-án.


A projekt második fordulója folyik, melynek keretében kiviteli tervek készültek és konkrét kivitelezési munkák folynak a vízpótlás kiterjesztése érdekében. A projekt munkái nagy részben Alsó-Szigetköz területét érintik, a Felső-Szigetközben pontszerű beavatkozások történnek.
A kiviteli munkákat a SzKK konzorcium (Szabadics Kft, Közgép, KötiviépB) végzi.
 
A mentett oldalon elvégzett munkák:
A kivitelező elvégezte a Véneki, Révfalui, Remencei, Szavai, Bokrosi és a Dunaszegi csatorna kotrási munkáit. A Bácsai, Gombocos-Bár-Duna, Zámolyi, Örömkőlaposi és a Telefonállású csatorna kotrási munkái hamarosan befejeződnek.

- A Szavai csatorna iszapoló jellegű kotrását mintegy 22000 méter, hosszban végezte el a kivitelező, melynek során a mederből kikerült anyag a csatorna mellett kialakított fenntartósávon került elhelyezésre, illetve elrendezésre.
- A Véneki csatorna esetében a tervezett keresztszelvény kialakítása érdekében mintegy 4000 méteren kellett földmunkát végeznie kivitelezőnek.
- A Révfalui csatornán 3240 méter hosszban volt szükséges a meder iszapolásának az elvégzésére,.
- A Remencei csatorna 2200 méteres és a Dunaszegi csatorna 960 méteres erősen feliszapolódott szakaszának kotrását az előzőekhez hasonlóan hajtotta végre a kivitelező.
- A Bokrosi csatornán mintegy 1 km hosszban mederbővítés történt

A különböző projektelemekhez tartozó műtárgyak közül a Szavai csatornán két vízszintszabályzó, a Zámolyi csatornán egy vízszintszabályzó zsilip épül, a Bokrosi csatornán egy áteresz, a Véneki csatornán egy áteresz és egy vízszintszabályzó műtárgy építése fejeződött be. Az új műtárgyak építése mellett folyamatosan zajlik a meglévő műtárgyak felújítása (Szilfási zsilip, Véneki csatorna híd), illetve elkészült a zsiliptáblák cseréje (Koltai-házi, Bokrosi, Csallóközi, Kettős műtárgy Szavai zsilip).
Előkészítő munkák folynak a Patkányosi tápcsatorna nyomvonalán Győrzámoly külterületén.
 
A hullámtérben elvégzett munkák:
Az Árvai tó vízpótlása című projektelem kivitelezési munkái befejeződtek. A munkák során mintegy 265 méter hosszú 2 méter fenékszélességű tápcsatorna került kialakításra, amely a vízpótlását a Bagaméri ág irányából kapja.
A nagyobb volumenű kotrási munkák közül a Bagaméri ág és az Alsóbős-Bagaméri ág befejeződött, a Patkányosi tápcsatorna kotrása hamarosan befejeződik, itt a kikotort anyag elszállítását, illetve a partrendezési munkákat végzi a kivitelező.

- A Bagaméri ág kotrására mintegy 1200 méter hosszon 40 méteres fenékszélességgel került sor. A munkálatok során kikerülő nagymennyiségű szemcsés anyag az elsőrendű árvédelmi töltés mellett kialakított kazettákban került elhelyezésre, ezzel is növelve az árvízi biztonságot a térségben.
- Az Alsóbős-Bagaméri ág kotrását 6 méteres fenékszélességgel mintegy 850 méter hosszban végezte el a kivitelező. Az ág kezdő szelvénye a Bagaméri ág 5+651 km szelvénye.
- Pulai ág 6 méteres fenékszélességgel kerül kialakításra mintegy 500 méter hosszban. A Pulai ág vízpótlása a Hosszúkői-Pulai ágon keresztül a Bagaméri ágból történik.
- A Patkányosi tápcsatorna elsődleges célja, hogy vizet szállítson a Patkányosi szivornyának, aminek köszönhetően ökológia céllal vizet lehet majd átemelni a mentett oldali csatornákba. A szivornya vízigényének kielégítése mellett a Kalacsi ág vízpótlását is biztosítani fogja.
- Zajlanak a kivitelezést megelőző előkészítő munkák a Pulai ág, Malomercsédi ág, illetve a Béka éri csatorna tekintetében. 
 
A kiviteli munkákat az időjárási és árvízi körülmények hátráltatták, így az eredeti ütemezéshez képest van elmaradás. A 2014. év végi befejezés miatt ezért gyorsított tempóban történik munkavégzés.