Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Mentett oldal projekt befejeződése

2015.03.02.
NyomtatásKeresésVissza
A mentett oldalon az utóbbi időszakban jelentős ütemű munkavégzés történt, és ennek eredményeképpen a projekt keretében végzett munkák befejeződtek.


A Felső-Szigetközben átépült 3 vízszint szabályozó zsilip és Dunasziget belterületén két híd, ezáltal a Zátonyi-Duna vízszállító képessége megnőtt. A projekt keretében két új csatorna valósult meg, az Orbán-ér és a Szentkúti összekötő csatorna, melyekkel újabb területekre jut el az éltető víz. A Nováki csatorna egy szakaszának és a Zsejkei csatorna alsó szakaszának meder iszapolása valósult meg, itt új műtárgy is épült, mely elősegíti az Alsó-Szigetköz irányába való vízpótlást.
Alsó-Szigetközben a fő csatornák iszapolás jellegű kotrásán kívül új szabályozó műtárgyak épültek. Az egyes öblözetek kisebb csatornáit kibővítettük, vízkivételi és vízszint szabályozó műtárgyak épültek abból a célból, hogy értékes természetvédelmi területek kapjanak vizet és potenciális öntözési lehetőség legyen biztosítva.
A Duna hullámtér irányából egy felújított és két új szivornyán érkezik majd a víz a mentett oldalra Ásványráró, Patkányospuszta és Nagybajcs térségében a hullámtéri vízpótló rendszer teljes elkészülte után. A vizek szétosztásra kerülnek a mentett oldali csatornákban, pótolva a szivárgási és párolgási veszteséget, sőt a rendszer Mosoni-Dunába való csatlakozási pontjain folyamatosan túlfolyó víz lesz, melyek a projekt keretében megépült hallépcsőkön keresztül jutnak a befogadóba. A hallépcsők a Szavai, Zámolyi, Dunaszegi és Zsejkei csatornák torkolatában épültek meg.
Különös figyelmet fordítottunk a belterületi csatorna-szakaszok természetközeli kialakítására (Pl. Bácsai tó).
A szigetközi mentett oldal teljes területén megnőtt a fajlagos csatorna sűrűség, kialakult így egy zöld-és kékfolyosó rendszer, mely tovább növeli ennek a tájegységnek az idegenforgalmi vonzerejét is.
A mentett oldali létesítmények ugyan elkészültek 2014. december 26-ra, megtörténtek az üzempróbák, de a teljes vízpótlás a 2015. áprilisra tervezett hullámtéri vízpótló üzembe helyezése után valósulhat meg.