Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Hullámtéri oldal

2015.03.02.
NyomtatásKeresésVissza
A hullámtéri oldal tekintetében jelentős előrehaladás volt tapasztalható az elmúlt időszakban, mind a kotrási mind az építési munkák tekintetében.

Az elmúlt évtizedekben feltöltődött hullámtéri Duna-ágak, a Bagaméri- ág, az Alsó-Bős-Bagaméri-ág, a Malomercsédi-ág, a Pulai-ág, és a Hosszúkői-ág kotrási munkái befejeződtek. A munkák során kikerülő összesen mintegy 150,- ezer m3 kavics és kötött anyag az újonnan épülő létesítményeknél, illetve az árvízi biztonság növelése érdekében, Ásványráró térségében a Duna árvédelmi töltésének előterében elhelyezkedő kazetták feltöltéséhez kerültek felhasználásra.
A Patkányosi ágrendszerben épített vízszintszabályozó műtárgyak (a Pulai és a Hosszúkői kiágazás, a Pulai torkolati fenékküszöb, a Kalacsi vízkivételi kőküszöb, a Patkányosi fenékküszöb, a Kalacsi és a Kisszigeti átjáró) építési munkái befejeződtek. A kivitelezés során kialakított, nagyrészt vízépítési terméskőből épült kőművek célja a mellékágak vízpótlásának biztosítása, illetve az árvizek egy részének a Duna-ágakon történő, kártétel nélküli levezetése.
Elkészültek a Patkányosi, Mázsaházi és Hosszúkői átjáró kiviteli munkái. A három átjáró átépítésére a nagyobb vízszállító képesség biztosítása, illetve az érintett Duna-ágak keresztirányú átjárhatósága érdekében volt szükség.
A Bagaméri ág 8+122 km szelvényében lévő Árvai zárás átalakítási munkái a befejezéséhez közelednek. Az átépítés a Bagaméri, illetve a Patkányosi ágrendszer vízpótlásának biztosítása érdekében szükséges. A régi, meglévő kőgát mintegy 45 méter hosszban került megbontásra, ahol egy új hat nyílásos vasbeton vízszintszabályzó műtárgy épült. Az átközlekedés biztosítása érdekében SBG hídelemek kerültek elhelyezésre. A műtárgy alvízi oldalán található műemlékvédelem alá tartozó vasbeton uszályroncs körül, a védelmét szolgáló kőrakat került kialakításra.
A Farkaslyuki zárás átalakítására az Árvai záráshoz hasonlóan az Alsó-szigetközi ágrendszerek vízpótlása érdekében volt szükség. Az elkészült új négynyílású vasbeton műtárgyon kialakított hornyoknak köszönhetően a jelentős vízáteresztő képesség mellett a vízszintszabályzási lehetőség is biztosított válik.
A Bagaméri ág torkolatában készült fenékküszöb építéséhez mintegy 26 ezer m³ vízépítési terméskő került beépítésre. A torkolati fenékküszöb célja a vízvisszatartás mellett kékfolyosó biztosítása a vízpótolt Duna-ág és az öreg Duna meder között. A záráson kis és középvízi bukó, hallépcső és csónakátemelő rámpa került kialakításra.
         Folyamatban vannak az Ásványi torkolati fenékküszöb kiviteli munkái is. Az előkészítő munkákat követően a kivitelező elkészítette a terméskő kőmag nagy részét, és megkezdte a zárás al- és felvizi oldalán épülő kavics elő- és háttöltés építését. Hátra van még a felső felületre kerülő mintegy 1,0 méter vastagságú kőszórás kiépítése, illetve a hallépcső, csónakrámpa és burkolt partszakasz építése.
 
A hullámtéri oldal kiviteli munkáinak várható befejezése 2015. április vége.