Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Munkák jelenlegi állása - 2014. március

2014.04.07.
NyomtatásKeresésVissza
A projekt második fordulója folyik, melynek keretében a kiviteli tervek ütemezett készítése befejezéshez közeledik. 


A Kivitelező SZKK Konzorcium a konkrét kiviteli munkákat végzi, a munkavégzés az ütemtervnek megfelelően halad.  A befejezés határideje 2014.11.09.   
     
 Mentett oldal:

A mentett oldalon 2013 októbere óta elvégzett és még hátra levő munkák:
 
- A Felső-Szigetközben befejezéshez közeledik 3 nagy zsilip (Dunakiliti, Gyümölcsös úti zsilip, Dunasziget, Zátonyi és Fenéki zsilipek) és 2 híd (Dunasziget, Sérfenyői és Homoki hidak) átépítése a kapcsolódó közmű-kiváltásokkal. Ezek eredményeképpen bővült az átfolyási szelvény, ami a vízpótlás biztonsága érdekében szükséges, a zsilipek betonszerkezetébe korszerű, az élőlények vándorlását lehetővé tevő vízszintszabályozó zsiliptáblák kerültek beépítésre.
- A Nováki csatorna kritikus, 7 km hosszú mederszakaszán az iszapolás jellegű kotrás befejeződött, ezáltal a meder vízszállító képessége elérte a tervezett vízszállításhoz szükséges értéket. Az alacsony partszakaszon partkiegészítés valósult meg a kikotort anyagból.
- A Szavai főcsatornán elkészült 4 db új vízszintszabályozó zsilipes műtárgy, 5 db vízleadó oldal zsilip, 2 db műtárgy-felújítás illetve szabályozó tábla csere és teljes hosszon iszapolás jellegű mederkotrás, 2 db keresztező híd felújításra került. Hátra van még parti depónia-építés, (ehhez a föld szállítása folyamatban van), a finom tereprendezés és a part menti faültetés, mely a meder árnyékolását biztosítja majd.
- Elkészült a Zámolyi csatorna felső szakaszának iszapolás jellegű kotrása, befejeződött egy nagy vízszintszabályozó-vízterelő zsilip építése, felújítottunk egy zsilipet.
- A Bácsai csatorna meder iszapolása folyamatban van. Ezen belül, hosszú szünet után megkezdődhetett az ún. Bácsai tó kotrása. A munkavégzés helyszínén a természetvédelem képviselői a lápi póc nevű védett halfaj példányait találták, ezért a munkavégzést az ÉDUKTVF leállíttatta. Igazgatóságunk a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel közösen műszaki megoldást talált arra, hogy a védett halfaj állomány számára érintetlenül maradjon a meder egy része. Ez fizikailag, egy félsziget kialakításával is el fog különülni a nyílt vízfelszíntől. A tó kotrási munkái jelenleg intenzíven folynak.
- A Bácsai régi szivattyútelepnél uszadék kiszedő gerebet építettünk be, és folyamatban van egy alsó-felső átfolyást biztosító szabályozó zsiliptábla beépítése.
- Elkészült Győrzámoly külterületén az ökológiai folyosóként kialakított Telefonállású és Tölösi I. nevű csatornák bővítése vízkivételi és szabályozó műtárgyakkal.
- Apróbb rész-munkák kivételével készen van a Patkányosi többcélú csatorna műtárgyaival, mely a Patkányosi tápcsatorna és a Szavai főcsatorna között létesít övcsatorna-szerű kapcsolatot. Az ökológiai célon túl a csatorna, megfelelő üzemeltetéssel a belvízvédekezés gazdaságosságát is szolgálni fogja.
- Az Örömkőlaposi csatorna munkavégzése végéhez közeledik. Itt is hosszabb szünetre kényszerültek az építők lápi póc állomány megjelenése miatt. Itt ugyancsak műszaki megoldást kellett keresni arra, hogy a lápi póc állomány vissza tudjon húzódni a vízpótlásban és belvízelvezetésben fontos szerepet betöltő csatornából a csatlakozó érintetlen Lajmai nádasba. A VIZIG és FHNPI szakemberei megtalálták a kedvező megoldást, ezért a közeljövőben itt is indulhatnak a munkák.
- Folyamatban van a Dunaszegi I. csatorna, a Tölösmajor-Körtvélylaposi csatorna és a Nagybajcs-Szarkaági csatorna mederkialakítása és szabályozó műtárgyainak építése, valamint a Zámoly-Dunaszegi összekötő csatorna építése. Ez utóbbi létesítmény megvalósulásával a védett, különleges természetvédelmi értéket képviselő Dunaszegi morotvató is vízpótlást fog kapni, és Győrladamér szélső utcájában is kedvezően fog alakulni a településkép: a morotvató értékes élővilágát nyílt vízfelszín és sétányként is használható fenntartósáv fogja elválasztani a lakó funkciótól.
- Megkezdődtek a rehabilitációs munkák a Zsejkei csatornán és új összekötő medrek építésénél is folynak az előkészítő munkák az Orbán-érnél és Szentkúti összekötő csatornánál. Ezek a munkák Ásványráró, Darnózseli, Halászi, Püski, Lipót térségét érintik.
 
A projekt utolsó időszakában fontos létesítmények valósulnak majd meg. Ezek kiviteli tervei már elkészültek, a konkrét munkavégzés a közeljövőben kezdődik. Részletesen:
 
Az ugyancsak a projekt keretében vízpótlásba bevont alsó-szigetközi hullámtérből a víz átvezetését szivornyák fogják biztosítani. Egy ilyen szivornya megfelelő hullámtéri vízállásoknál már jelenleg is üzemel, ez az 1927-ben épült Patkányosi szivattyútelepnél van és a projekt keretén belül felújításra kerül. Két új helyen is épül ilyen szivornyás műtárgy: Ásványráró térségében a Béka-érnél és Nagybajcs térségében a Matláki ágnál. A hullámtéri vízpótlással a három szivornya folyamatosan fog majd vizet átemelni a mentett oldalra, ahol ennek következtében a medrekben elegendő mennyiségű, áramló víz lesz. A tervezésnél az is szempont volt, hogy a vízszállító medrekhez kapcsolódjanak a meglevő, az élővilág számára változatos élőhelyet kínáló vizes élőhelyek, melyek folyamatosan fognak vizet kapni.
 
Ugyancsak a projekt ökológiai állapot-javítását célzó létesítményei, a hallépcsők, melyek a mentett oldali medrek és a Mosoni_Duna között teremtenek a vizi élőlények számára átjárható kapcsolatot. Ezek építése is hamarosan megkezdődik a Zsejkei, Dunaszegi, Zámolyi, Szavai cstornák torkolatában.
 
A csatornák mellett terv szerint a medret árnyékoló fasort telepítünk őshonos fajokból. Ennek, tekintettel a szélsőségessé váló időjárási viszonyokra is, több pozitív hatása is van: az árnyékhatás miatt a medrek benőttsége csökken, a víz nem melegszik fel káros mértékben, a fasornak a szél-erózió csökkentésében is szerepe van. Része lesz a „zöldfolyosó” hálózatnak, mely változatos élőhelyet biztosít. Pozitívan befolyásolja a tájképet és a mikroklímát is. A gazdálkodók ezt a növénytelepítési munkát nem mindig fogadják pozitívan, félve a szomszédos ingatlanok árnyékhatás miatti termés csökkenésétől. Azonban, mérlegelve a kedvező és kedvezőtlen hatásokat, a kedvezőek vannak túlsúlyban.
 
Az építési munkák – bár nagyrészben külterületen folynak – a lakosság számára problémát okoznak a szállító járművek megnövekedett forgalmával, időnként útszakaszok lezárásával. Ezek az építéssel járnak és igyekszünk minimalizálni őket. Kérjük a lakosság türelmét és megértését a munkálatok befejezés előtti utolsó évében is.