Főoldal
Oldalak
Hírek
Kapcsolat
Váltás a normál nézetre
A projekt leírása
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Új Széchenyi Terv keretében a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című projekt megvalósítási szakaszára 6.255 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
A II. fordulós projekt, kiviteli tervezési, valamint az építési munkákat foglalja magába.
A projekt előreláthatólag 2014. decemberében ér véget.

A Támogatási Szerződés 2011. november 22-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között jött létre.

A beruházás megvalósítását indokolja, hogy a természetes folyamatok és az emberi beavatkozások következtében a korábbi természetes állapotok megváltoztak, a hullámtéri mellékágak és mentett oldali csatornák kiszáradtak, a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult, a növény- és állatvilág fajgazdagsága csökkent.

Igazgatóságunk célkitűzése, Alsó-Szigetközben a kedvezőtlen ökológiai folyamatok megállítása és jobb életfeltételek biztosítása az élővilág számára.

A projekt részei:

A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg.

A megvalósítás költsége: 6 255 574 070 Ft.
A Támogatási Szerződés 2011. november. 22-én került aláírásra
A kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2012. május 10.
A konkrét kiviteli munkák 2012. év végén kezdődnek, a projekt teljes befejezése 2014. év végére várható.