Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

A projekt leírása

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Új Széchenyi Terv keretében a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című projekt megvalósítási szakaszára 6.255 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
A II. fordulós projekt, kiviteli tervezési, valamint az építési munkákat foglalja magába.
A projekt előreláthatólag 2014. decemberében ér véget.

A Támogatási Szerződés 2011. november 22-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között jött létre.

A beruházás megvalósítását indokolja, hogy a természetes folyamatok és az emberi beavatkozások következtében a korábbi természetes állapotok megváltoztak, a hullámtéri mellékágak és mentett oldali csatornák kiszáradtak, a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult, a növény- és állatvilág fajgazdagsága csökkent.

Igazgatóságunk célkitűzése, Alsó-Szigetközben a kedvezőtlen ökológiai folyamatok megállítása és jobb életfeltételek biztosítása az élővilág számára.

A projekt részei:
  • A hullámtéren a Bagaméri ágrendszer vízpótlásának javítása részben a főmeder felől az 1815,0 fkm és 1814,0 fkm-nél található vezetőművek visszabontásával és a csatlakozó mederszakaszok kotrásával, részben pedig az Árvai záráson át az Ásványi ágrendszer alsó részéből történik. A vízpótlás hatásfoka a főág 1815,0 fkm-e térségében kialakítandó fenékküszöbbel történő vízszintemeléssel javítható.
    A Patkányosi ágrendszer vízpótlása részben a Duna 1808,8 fkm-nél az oldalbukó visszabontásával és a csatlakozó mederszakasz kotrásával, részben pedig a Bagaméri ágrendszerből történik. Az ágrendszer vízpótlásának biztosítása javítja Alsó-Szigetköz mentett oldal vízpótlásának megoldását is, ugyanis lehetővé teszi a Patkányosi szivornya üzemelését, valamint a Medvei híd alatti szakaszon további szivornyás vízkivétel kialakításának lehetőségét teremti meg.
  • A hullámtérből a mentett oldalra vízátvezetés három ponton szivornyákkal történik (Béka-ér, Patkányosi szivattyútelep, Nagybajcs térsége).
  • a mentett oldalon a többcélú belvízrendszer mederhálózatának rekonstrukciója történik, a vízszintszabályozást, vízkormányzást biztosító létesítmények építésével. Megvalósul az értékes ágak és nedves rétek vízpótlása. Az összefüggő mederhálózat megteremtésével lehetőség nyílik, un. zöld és kék folyosók létrehozására is. A kék folyosók kialakítása megteremti annak lehetőségét, hogy egyes részvízgyűjtők,  továbbá a mentett oldali vízrendszer és a Mosoni-Duna között kapcsolat alakuljon ki, ezáltal a vízi élőlények vízterek közötti átjárhatósága biztosítható lesz. Felső- Szigetközben a megnövekedett vízigénynek megfelelő szakaszos mederbővítés és az érintett keresztező műtárgyak átépítése történik.

A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg.

A megvalósítás költsége: 6 255 574 070 Ft.
A Támogatási Szerződés 2011. november. 22-én került aláírásra
A kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2012. május 10.
A konkrét kiviteli munkák 2012. év végén kezdődnek, a projekt teljes befejezése 2014. év végére várható.