Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Üdvözöljük oldalunkon

Nyomtatás
Tisztel Hölgyem/Uram!

Köszöntjük oldalunkon!

Magyarország legnagyobb, természeti értékekben gazdag szigete a Duna és a Mosoni-Duna által körülölelt Szigetköz, mely a Duna lerakott hordalékán kialakult kiemelkedő jelentőségű nedves élőhely, ahol egyedülálló geomorfológiai, klimatikus, talajtani és vízháztartási adottságok következtében különösen változatos élőhelyek alakultak ki.

Az utóbbi 60 évben a Duna medersüllyedése miatt, Alsó-Szigetköz térségében a kisvízszintek az 1950-es évekhez képest mintegy 2 m-es nagyságrendben lesüllyedtek, a nagyvizek viszont egyre magasabb szinten vonultak le. A mentett oldalon is talajvízszint-süllyedés volt megfigyelhető, a csatornákban gyakori a pangó víz illetve a kiszáradás. Mindezeket a negatív hatásokat a Duna 1992. évi elterelése és az ún. „C” variáns üzembe helyezése felgyorsította.

A káros hatások visszafordítása csak a térség komplex rehabilitációjával, az ökológiai feltételek javításával, vízpótlásával valósítható meg.

Ennek megvalósítására az Európai Unió által biztosított forrást nyert el Igazgatóságunk: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 359 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a projekt előkészítésére. A támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró KvVM Fejlesztési Igazgatóság és Igazgatóságunk között 2008. augusztus 13-án jött létre.
A komplex rehabilitációs célok elérése érdekében - a korábbi tervek, vizsgálatok figyelembe vételével és igényfeltárásokat követően - a projekt előkészítése 2009. augusztusában megkezdődött s előreláthatóan 2010. év végéig tart. Ennek során környezeti hatásvizsgálat, részletes megvalósíthatósági tanulmány, régészeti feltárás, egyéb előkészítő munkák és műszaki engedélyezési, terület igénybevételi, valamint tendertervek készülnek. Megszerezzük a szükséges engedélyeket és a második fordulós pályázati dokumentáció is összeállításra kerül.

A tervek alapján a következő pályázati fordulóban megvalósulnak a konkrét létesítmények 2013-ra.

Ezek üzembe helyezésével megvalósul az alsó-szigetközi hullámtérben a vízszintek emelése, a hullámtér és mentett oldal között több ponton kapcsolat lesz, a mentett oldalon a medrek rehabilitációja lehetővé teszi a vízáramlást, biztonságos vízpótlást, kék- és zöldfolyosó hálózat kialakulását, belvízi biztonság megőrzését, ezáltal a térségben jelentkező komplex (ökológiai, öntözési, horgászati-halászati, idegenforgalmi, tájképi) igények kielégítését. A vízrendszer meg fog felelni az EU Víz Keretirányelv előírásának, a jó ökológiai potenciál elérésének mind a hullámtérben, mind a mentett oldalon.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság