Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer
ökológiai célú továbbfejlesztése KEOP 2.2.1/2F/09-2010-0004Zöld szám: +36 80 205 034

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Nyomtatás
Németh József Igazgató, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Köszöntjük oldalunkon!

A Szigetköz területe kiemelkedő jelentőségű nedves élőhely, ahol a korábbi természetes állapotok a természeti folyamatok és emberi beavatkozások hatására megváltoztak. A Duna kimutatható medersüllyedése következtében a kisvizek szintje, ennek hatására a talajvízszint csökkenése figyelhető meg.. Ugyanakkor az árvízszintek növekedése tapasztalható. A mentett oldali csatornák és az alsó-szigetközi hullámtéri ágak kiszáradtak, a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult.

A kedvezőtlen folyamatok ellensúlyozására korábban megvalósult a legnagyobb kárt szenvedett Felső-Szigetköz mentett oldali és a hullámtéri ágrendszerek rehabilitációja. A beruházások a hullámtérben az Ásványi ágrendszer felső részéig, a mentett oldalon Ásványráró térségéig terjedtek.


Ezt követően merült fel az igény az alsó-szigetközi területek vízpótlási rendszerbe való bekapcsolására. Az Alsó-Szigetköz mentett oldala a Felső-Szigetköz irányából csak korlátozott mértékben kap vizet, ezért a csatornamedrekben tartós kisvizes időszakokban pangó víz, vízminőség romlás, helyenként kiszáradás, az itteni életközösségek degradációja jellemző, ami csak további vízpótlással szüntethető meg. A beavatkozásokkal a tájképi és ökológiai értékek megőrzése, helyreállítása, a természeti értékek megőrzése, az intenzív mezőgazdaság öntözővíz igényének biztosítása és a medrek halászati hasznosítási feltételeinek a javítása valósul meg. 

Igazgatóságunk célkitűzése, Alsó-Szigetközben a kedvezőtlen ökológiai folyamatok megállítása és jobb életfeltételek biztosítása az élővilág számára.

A beavatkozások eredményeként a hullámtérben a vízszint visszaáll a természet-közeli állapotnak leginkább megfelelő 1950-es évek szintjére. A megfelelő átöblíthetőség és áramlási sebesség, valamint az átjárhatóság biztosításával a mellékágakban javulnak a vízi élőlények, különösen a halak táplálkozási, szaporodási és vándorlási feltételei. Az átjárhatóság biztosítása érdekében a vízi élőlényeknek kékfolyosó-, a vízhez kötött élőhelyű élőlényeknek pedig zöldfolyosó hálózat alakul ki. Helyreállnak a vízhiány miatt veszélyben lévő változatos élővilágú vizes élőhelyek. A fejlesztéseknek köszönhetően a hullámtéren javul az árvízlevezető képesség és a mentett oldalon csökkennek a belvízkárok. Kedvezőbbé válnak a medrek halászati hasznosítási feltételei, a felszíni vizek mennyiségi és minőségi állapota. A hullámtéri ágak rendezése jó hatással lesz a vízi-túrizmusra, a horgászatra. A vízpótlás elősegíti az öntözhető területek növekedését, ami a térség mezőgazdasági vállalkozóit érinti kedvezően.

A projekt első fordulójában előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a projekt előkészítése: részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, tendertervek készítése, környezetvédelmi engedélyének és vízjogi létesítési engedélyének megszerzése, tulajdonviszonyok rendezésének előkészítése történt.

Jelenleg projekt második fordulója zajlik. Megvalósulnak az ingatlanrendezési, kisajátítási feladatok. A konkrét munkavégzést kiviteli tervkészítés előzi meg. A beavatkozások mederkotrásokat és műtárgy felújításokat-építéseket tartalmaznak, melyek az igényeknek megfelelő, szabályozott vízpótlást tesznek lehetővé.

Németh József
Igazgató
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság